...

Buletinul Cercurilor Științifice Studențești

2015

Doi

Contents:

List of abreviations:

1 January 2014

STUDII ŞI ARTICOLE
PRELUCRAREA GRAFICĂ A FIGURINELOR ANTROPOMORFE NEOLITICE. STUDIU DE CAZ: GRUPUL CULTURAL SUPLAC

Ancuţa Ioana Bobînă

Article (PDF)
O SERIE DE PROFESII CU SPECIFIC EDUCAȚIONAL ÎN MOESIA INFERIOR

Alina Cantacuz

Article (PDF)
ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ȘI ΟΜΟΦΥΛΙΑ. DESPRE BARBARI ÎN GEOGRAFIA LUI STRABON

Dragoș Hălmagi

Article (PDF)
UT DEI ECCLESIA IN SUO STATU TUTA PERMANEAT ET IN SUIS BONIS SIT TRANQUILLA. EPISCOPUL PETRU MONOSZLÓ, ORGANIZATORUL DOMENIULUI ŞI AL ADMINISTRAŢIEI EPISCOPALE

Mihai Kovács

Article (PDF)
UN NOU CAP DE BUZDUGAN ÎN COLECȚIA MUZEULUI JUDEȚEAN MUREȘ

Andrei Octavian Fărcaș

Article (PDF)
MIJLOACE DE EXTINDERE A DOMENIULUI BOIERESC DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ ÎN SECOLUL AL XVI-LEA. STUDIU DE CAZ: DOMENIUL BOIERILOR BUZEŞTI

Maria Frînc

Article (PDF)
RADICALIZAREA ALTERITĂȚII: CONSTRUCȚIA UNEI IMAGINI A DUȘMANULUI LA ROMÂNII ARDELENI ÎN PRIMELE LUNI ALE „MARELUI RĂZBOI”

Andrei Sabin Faur

Article (PDF)
ALEGERILE PARLAMENTARE DIN 1946. IMPLICAREA MINISTRULUI DE INTERNE, TEOHARI GEORGESCU

Cristian Culiciu

Article (PDF)
RELAȚIILE ROMÂNIEI CU GUINEEA ÎNTRE ANII 1958-1965

Bogdan Iulian Ranteș

Article (PDF)
RADIOGRAFIA UNEI DISIDENȚE. PRIMĂVARA DE LA PRAGA

Cristian Alexandru Groza

Article (PDF)
SPORTUL CA INSTRUMENT AL PROPAGANDEI. STUDIU DE CAZ: REFLECTAREA PARTICIPĂRII ROMÂNIEI LA JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ DE LA LOS ANGELES (1984) ÎN PRESA ROMÂNEASCĂ

Ionuț Mircea Marcu

Article (PDF)
RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ
Cinzia Dal Maso, Francesco Ripanti (ed.), Archeostorie. Manuale non convenzionale di archeologia vissuta, ed. a II-a, Milano, Monduzzi Editoriale, 2015, 323 p., 94 il.

Corina Ruxandra Gavriș-Șteflea

Article (PDF)
Sergiu Musteaţă (coord.), Arheologia şi politicile de protejare a patrimoniului cultural în România, Culegere de studii, Chişinău-Iași, Arc, 2014, 224 p.

Ioan Bertalan

Article (PDF)
Hans van Wees, Ships and Silver, Taxes and Tribute: A Fiscal History of Archaic Athens, London, New York, I.B. Tauris, 2013, 213 p.

Liviu Mihail Iancu

Article (PDF)
Jérôme Baschet, L’iconographie médiévale, Paris, Gallimard, 2008, 477 p.

Raluca G. Cobuz

Article (PDF)
Diplome privind istoria comitatului Timiş şi a oraşului Timişoara), culese de Pesty Frigyes, ediţie, note şi comentarii de Livia Magina şi Adrian Magina, Cluj-Napoca, Mega, 2014, 434 p.

Marian Horvat

Article (PDF)
Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Evgheniţi, ciocoi, mojici. Despre obrazele primei modernităţi româneşti (1750-1860), ed. a II-a, București, Humanitas, 2015, 356 p.

Claudia Coldaș

Article (PDF)
Lucian Boia, Suveranii României. Monarhia, o soluție? București, Humanitas, 2014, 109 p.

Gabriela Predescu

Article (PDF)
Emanuel Copilaș, Națiunea socialistă. Politica identității în Epoca de Aur, pref. de G.M. Tamás, Iași, Polirom, 2015, 334 p.

Ionuț Mircea Marcu

Article (PDF)
CRONICA
Șantierul arheologic Alba Iulia-„Lumea Nouă” (2014-2015)

Alina Bințințan

Article (PDF)
Palatul Principilor din Alba Iulia (2014-2015)

Diana Tomuș

Article (PDF)
Cimitirul evreiesc din Alba Iulia – Tabăra de conservare și restaurare 2015

Sidonia P. Neagoie

Article (PDF)
Expozițiile Bizere: Alba Iulia 2014, Arad 2015

Stefan Wagner, Sebastian Manolescu

Article (PDF)