Current Issue

...

Buletinul Cercurilor Științifice Studențești

2018

Claudiu Purdea Robert Luca

Doi

Contents:

List of abreviations:

1 January 2014

STUDII ȘI ARTICOLE
Utilajul litic șlefuit aparținând culturii Vinča din situl de la Alba Iulia-Lumea Nouă. Polished stone artifacts belonging to Vinča Culture from Alba Iulia-Lumea Nouă

Bogdan PÂCLIȘAN

Article (PDF)
Date osteoarheologice privind trei non-adulți din necropola neolitică de la Iclod (jud. Cluj)Osteoarchaeological data regarding three non-individuals from the Neolithic necropolis of Iclod (Cluj county)

Ana FETCU

Article (PDF)
Stadiul cercetării privind practicile funerare la populația geto-dacică în secolele II a. Chr. - I p. Chr / Current state of research on the funerary practices of the Geto-Dacian people between Second Century BC and First Century AD

Costin-Alexandru ȘENDROIU

Article (PDF)
Despre moartea infantilă și practicile funerare din lumea romană. Studiu de caz: mormintele de copii de la Histria / On infant death and funerary practices in the Roman World. Case study: the graves of children from Histria

Ciprian CREȚU

Article (PDF)
Practica deformării artificiale a craniului în provincia Scythia / Artificial cranial deformation in the Scythia province

Diana SONU

Article (PDF)
Amfore romane de la Aegyssus / Roman amphorae from Aegyssus

Radu-Octavian STĂNESCU

Article (PDF)
Contribuții privind aprovizionarea cu apă în Imperiul Roman și în Histria / Contributions to the question of water supply systems in the Roman Empire and Histria

Adrian-Marius VLADU

Article (PDF)
Capitoliul de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa / The Capitolium of Ulpia Traiana Sarmizegetusa

József MÁTYÁS

Article (PDF)
Bunuri fără preț. Relicvele în context privat în Transilvania medievală / Priceless assets. Relics in a private context in Medieval Transylvania

Cătălina-Tatiana COVACIU

Article (PDF)
Thomas de Canterbury ca sfânt patron al unui preot paroh din Transilvania Evului Mediu târziu / Thomas of Canterbury as a patron saint of a parish priest from Late Medieval Transylvania

Alexandru ȘTEFAN,

Article (PDF)
Arme sau unelte? Analiza unor artefacte din colecția Muzeului Municipal Mediaș / Weapons or tools? The analysis of some objects preserved by the Mediaș Municipal Museum

Claudiu PURDEA

Article (PDF)
Considerații privind vocabularul politic al românilor din Imperiul Habsburgic: receptarea liberalismului și conservatorismului (1838-1914)

Andrei Sabin FAUR

Article (PDF)
Diversitate cultural-lingvistică în învățământul bănățean după 1945 / La diversité culturelle-linguistique dans l` enseignement de Banat après 1945

Iuliana GALEȘ

Article (PDF)
Alfabetizarea în cadrul educaţiei adulţilor sub regimul comunist (1948-1956) / The campaign of development of literacy during the Communist Regime (1948-1956)

Alin GORON

Article (PDF)
Istorici disidenţi, exilaţi şi occidentali despre regimul comunist din România. Între motivaţiile biografice şi preocupările profesionale

Eleonora-Maria Popa

Article (PDF)
RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ
Miodrag Milin, Florin Lobonț, coord., Victor Neumann. Istoricul și opera, București, Editura RAO, 2018, 222 p.

Iuliana GALEȘ

Article (PDF)