...

Buletinul Cercurilor Științifice Studențești

2016

Doi

Contents:

List of abreviations:

1 January 2014

STUDII ŞI ARTICOLE
Piese ceramice perforate de tipsmall-finds din situl neolitic și eneolitic de la Alba Iulia-Lumea Nouă. Posibile interpretări

Diana Tomuș

Article (PDF)
Dovezi ale violenței sau practici ritualice? Studiu de caz: descoperiri funerare din situl eneolitic de la Alba Iulia-Lumea Nouă

Ana Fetcu

Article (PDF)
Limitis provinciae Daciae Porolissensis. Negrilești (jud. Bistrița-Năsăud)

Horațiu Cociș

Article (PDF)
Consideraţii preliminare asupra statutului ḏimmīi-lor: Carta de la Medina şi Pactul lui ʿUmar

Andra Ramona Dodiță

Article (PDF)
Între memorie și venerare. Imaginea Sfintei Clara de Assisi în procesul de canonizare

Cătălina-Tatiana Covaciu

Article (PDF)
Considerații generale privind nobilimea românească din comitatul Maramureș în timpul regelui Matia Corvin (1458-1490)

Marian Horvat

Article (PDF)
Listele de recruţi din două regimente habsburgice (1804-1805)

Csaba Horváth

Article (PDF)
Presa, publicul și jurnaliștii în viziunea Lui George Barițiu și a corespondenților săi

Andrei Sabin Faur

Article (PDF)
Reprezentarea vizuală a Transilvaniei în afișe turistice din 1941

Viktória Adrienn Barazsuly

Article (PDF)
Legislația locativă a României de la reconstrucție la demolări

Cristian Culiciu

Article (PDF)
Confiscarea regelui Arthur: de la sursele primare la curentul feminist din cinematografie

Claudia Coldaș

Article (PDF)
RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ
Sorin Nemeti, Finding Arcobadara. Essay on the Geography and Administration of Roman Dacia, Cluj-Napoca, Mega, 2014

Horațiu Cociș

Article (PDF)
László Koszta, A Kalocsai érseki tartomány kialakulása, Pécs, Virágmandula, 2013

Mihai Kovács

Article (PDF)
Susana Andea, coord., Avram Andea, Adinel Dincă, Livia Magina, Scris și societate în Transilvania secolelor XIII-XVII, Cluj-Napoca - Gatineau, Argonaut - Symphologic Publishing, 2013

Marian Horvat

Article (PDF)
Pál Judit, A Habsburg Monarchia története 1526-1848, Cluj-Napoca, Mega, 2014

Noris Erich Szakács

Article (PDF)
CRONICA
ȘANTIERUL ARHEOLOGIC ALBA IULIA-LUMEA NOUĂ

CLAUDIU PURDEA, SEBASTIAN MANOLESCU

Article (PDF)
INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORI
Instrucțiuni pentru autori

PDF